Get Adobe Flash player

פרופיל החברה

 

חברת לביד הנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1995. בעלי החברה הנם מהנדסי בנין ומכונות בעלי ניסיון רב בניהול ופיקוח על פרויקטים בתחומי הבנייה, התשתיות, התעשייה ומערכות אלקטרו-מכניות. בעלי החברה הינם יעקב שקד, מהנדס בנין בעל ניסיון של למעלה מ- 25 שנה ודוד לוינסקי, מהנדס מכונות בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון.

בחברה מועסקים מעל ל - 30 מהנדסים וטכנאים בתחומי ההנדסה האזרחית, חשמל, מכונות, צנרת, אלקטרומכניקה ובנוסף צוות מזכירות.

הפעילויות העיקריות של החברה הינן בתחומי ניהול פרויקטים ותכנון, תאום תכנון, תאום מערכות, רכש והתקשרויות עם קבלנים ופיקוח מקצועי באתרי הקמה. ניהול הפרויקטים והפיקוח מתמקד בפרויקטי בינוי, מעבדות, תשתיות, פרויקטים ציבוריים ומסחריים, מגורים, פרויקטי תשתית והקמת מפעלי תעשייה.

חברת לביד הנדסה בע"מ מעורבת במגוון רחב של פרויקטים בארץ ובחו"ל, החל מפרויקטים בהיקפים קטנים (כמו תוספות ושינויים במבנים, במתקנים ובמפעלים קיימים) של מאות אלפי שקלים וכלה בפרויקטים בהיקפי השקעה של עשרות מיליוני שקלים.

                                                                  החברה מוסמכת לתקן ISO 9001 (שנת 2008) לתחומים EPCM (ניהול, תכנון, רכש והקמה).


 

 

חברת לביד הנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1995. בעלי החברה הנם מהנדסי בנין ומכונות בעלי ניסיון רב בניהול ופיקוח על פרויקטים בתחומי הבנייה, התשתיות, התעשייה ומערכות אלקטרו-מכניות. בעלי החברה הינם יעקב שקד, מהנדס בנין בעל ניסיון של למעלה מ- 25 שנה ודוד לוינסקי, מהנדס מכונות בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון.

בחברה מועסקים מעל ל - 30 מהנדסים וטכנאים בתחומי ההנדסה האזרחית, חשמל, מכונות, צנרת, אלקטרומכניקה ובנוסף צוות מזכירות.

הפעילויות העיקריות של החברה הינן בתחומי ניהול פרויקטים ותכנון, תאום תכנון, תאום מערכות, רכש והתקשרויות עם קבלנים ופיקוח מקצועי באתרי הקמה. ניהול הפרויקטים והפיקוח מתמקד בפרויקטי בינוי, מעבדות, תשתיות, פרויקטים ציבוריים ומסחריים, מגורים, פרויקטי תשתית והקמת מפעלי תעשייה.

חברת לביד הנדסה בע"מ מעורבת במגוון רחב של פרויקטים בארץ ובחו"ל, החל מפרויקטים בהיקפים קטנים (כמו תוספות ושינויים במבנים, במתקנים ובמפעלים קיימים) של מאות אלפי שקלים וכלה בפרויקטים בהיקפי השקעה של עשרות מיליוני שקלים.

                                                                  החברה מוסמכת לתקן ISO 9001 (שנת 2008) לתחומים EPCM (ניהול, תכנון, רכש והקמה).