top of page

אודות

מרכזית המפרץ

חברת לביד הנדסה בע"מ הוקמה בשנת 1995. בעלי החברה הנם מהנדסי בניין ומכונות בעלי ניסיון רב בניהול, תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחומי הבנייה וגמרים אדריכליים, התשתיות, התעשייה ומערכות אלקטרו-מכניות. בעלי החברה הינם יעקב שקד, מהנדס בנין בעל ניסיון של למעלה מ- 35 שנה ודוד לוינסקי, מהנדס מכונות בעל למעלה מ-25 שנות ניסיון.
 
בחברה מועסקים כ-40 מהנדסים והנדסאים בתחומי ההנדסה האזרחית, חשמל, מכונות, צנרת, אלקטרומכניקה ובנוסף צוות מזכירות.
 
הפעילויות העיקריות של החברה הינן בתחומי ניהול פרויקטים ותכנון, תאום תכנון על כל שלביו, תאום מערכות, אפיון והכנת פרוגרמות, הכנת תקציבים, טיפול בהוצאת היתרי בנייה (וטפסי אכלוס בסיום הפרויקט), כתיבת מפרטים טכניים והכנת כתבי כמויות, רכש והתקשרויות עם קבלנים ופיקוח מקצועי באתרי הקמה. ניהול הפרויקטים והפיקוח מתמקד בפרויקטי בינוי, משרדים, מעבדות, תשתיות, פרויקטים ציבוריים ומסחריים, מגורים, מערכות אלקטרו-מכניות והקמת מפעלי תעשייה.
 
חברת לביד הנדסה בע"מ מעורבת במגוון רחב של פרויקטים בארץ ובחו"ל, החל מפרויקטים בהיקפים קטנים (כמו תוספות ושינויים במבנים, במתקנים ובמפעלים קיימים) של מאות אלפי שקלים וכלה בפרויקטים בהיקפי השקעה של עשרות מיליוני שקלים.

שירותים הנדסיים

בניה
בניה
התקשרויות קבלניות ורכש ציוד
התקשרויות קבלניות ורכש ציוד
שירותי הנדסה שונים
שירותי הנדסה שונים
תיאום מערכות - סופר פוזיציה
תיאום מערכות - סופר פוזיציה
מעקב פרויקטים
מעקב פרויקטים
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקטים
שירותים אחרים
שירותים אחרים
הקמה ופיקוח מקצועי
הקמה ופיקוח מקצועי
תכנון הנדסי
תכנון הנדסי
bottom of page